Comparable


Typologies


Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid62,7%
EOnderwijs58,3%
FGezondheid43,9%
GKunst en cultuur31,7%
HEconomische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid62,7%
EOnderwijs58,3%
FGezondheid43,9%
GKunst en cultuur31,7%
HEconomische participatie57,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,9%
BWater61,2%
CAfval en grondstoffen43,4%
DEnergie25,7%
ENatuur en landschap41,5%
FHinder en calamiteiten71,1%
GLucht40,4%
ABodem79,9%
BWater61,2%
CAfval en grondstoffen43,4%
DEnergie25,7%
ENatuur en landschap41,5%
FHinder en calamiteiten71,1%
GLucht40,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis39,7%
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis39,7%