Comparable


Typologies


Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving44,0%
DVeiligheid49,9%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid36,3%
GKunst en cultuur29,0%
HEconomische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving44,0%
DVeiligheid49,9%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid36,3%
GKunst en cultuur29,0%
HEconomische participatie51,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,2%
BWater49,3%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie18,1%
ENatuur en landschap32,1%
FHinder en calamiteiten72,7%
GLucht35,1%
ABodem68,2%
BWater49,3%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie18,1%
ENatuur en landschap32,1%
FHinder en calamiteiten72,7%
GLucht35,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid44,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis27,6%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid44,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis27,6%