Comparable


Typologies


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid40,4%
EOnderwijs54,0%
FGezondheid39,1%
GKunst en cultuur59,9%
HEconomische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid40,4%
EOnderwijs54,0%
FGezondheid39,1%
GKunst en cultuur59,9%
HEconomische participatie27,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,0%
BWater56,0%
CAfval en grondstoffen40,1%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap62,9%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht47,6%
ABodem43,0%
BWater56,0%
CAfval en grondstoffen40,1%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap62,9%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht47,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid44,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
EKennis44,2%
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid44,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
EKennis44,2%