Comparable


Typologies


Best

Best

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving61,2%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid50,2%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving61,2%
DVeiligheid53,1%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid50,2%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie51,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,5%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie36,1%
ENatuur en landschap57,5%
FHinder en calamiteiten50,9%
GLucht46,3%
ABodem39,5%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie36,1%
ENatuur en landschap57,5%
FHinder en calamiteiten50,9%
GLucht46,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid58,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
EKennis67,3%
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid58,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
EKennis67,3%