Comparable


Typologies


Boekel

Boekel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,4%
BPolitieke participatie60,3%
CWoonomgeving47,2%
DVeiligheid62,9%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid49,2%
GKunst en cultuur28,7%
HEconomische participatie73,2%
AMaatschappelijke participatie63,4%
BPolitieke participatie60,3%
CWoonomgeving47,2%
DVeiligheid62,9%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid49,2%
GKunst en cultuur28,7%
HEconomische participatie73,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,9%
BWater27,3%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap23,9%
FHinder en calamiteiten71,0%
GLucht45,1%
ABodem56,9%
BWater27,3%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap23,9%
FHinder en calamiteiten71,0%
GLucht45,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid51,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
EKennis31,4%
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid51,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
EKennis31,4%