Comparable


Typologies


Boxmeer

Boxmeer

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,1%
BPolitieke participatie62,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid57,7%
EOnderwijs61,3%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur29,8%
HEconomische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie63,1%
BPolitieke participatie62,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid57,7%
EOnderwijs61,3%
FGezondheid54,6%
GKunst en cultuur29,8%
HEconomische participatie60,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,8%
BWater49,1%
CAfval en grondstoffen54,0%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap60,3%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht33,6%
ABodem52,8%
BWater49,1%
CAfval en grondstoffen54,0%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap60,3%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht33,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,2%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
EKennis57,4%
AConcurrentievermogen62,2%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
EKennis57,4%