Comparable


Typologies


Boxtel

Boxtel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,8%
BPolitieke participatie58,6%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid45,7%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur45,5%
HEconomische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie56,8%
BPolitieke participatie58,6%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid45,7%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid54,9%
GKunst en cultuur45,5%
HEconomische participatie46,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,3%
BWater51,0%
CAfval en grondstoffen48,7%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap74,3%
FHinder en calamiteiten53,3%
GLucht44,2%
ABodem49,3%
BWater51,0%
CAfval en grondstoffen48,7%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap74,3%
FHinder en calamiteiten53,3%
GLucht44,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
EKennis48,9%
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid49,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
EKennis48,9%