Comparable


Typologies


Breda

Breda

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,1%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid32,6%
EOnderwijs59,6%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur55,6%
HEconomische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie44,1%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid32,6%
EOnderwijs59,6%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur55,6%
HEconomische participatie29,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,8%
BWater53,6%
CAfval en grondstoffen48,4%
DEnergie50,1%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten37,5%
GLucht55,5%
ABodem40,8%
BWater53,6%
CAfval en grondstoffen48,4%
DEnergie50,1%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten37,5%
GLucht55,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,5%
BArbeid64,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis58,3%
AConcurrentievermogen49,5%
BArbeid64,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis58,3%