Comparable


Typologies


Deurne

Deurne

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie55,2%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid52,9%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur47,9%
HEconomische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie55,2%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid52,9%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur47,9%
HEconomische participatie62,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,2%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen63,1%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap51,9%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht35,3%
ABodem47,2%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen63,1%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap51,9%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht35,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
EKennis35,7%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
EKennis35,7%