Comparable


Typologies


Pekela

Pekela

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,6%
BPolitieke participatie37,7%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid42,4%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid30,2%
GKunst en cultuur25,8%
HEconomische participatie38,5%
AMaatschappelijke participatie36,6%
BPolitieke participatie37,7%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid42,4%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid30,2%
GKunst en cultuur25,8%
HEconomische participatie38,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,4%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie21,5%
ENatuur en landschap23,3%
FHinder en calamiteiten60,9%
GLucht49,3%
ABodem69,4%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie21,5%
ENatuur en landschap23,3%
FHinder en calamiteiten60,9%
GLucht49,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid33,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis19,7%
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid33,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis19,7%