Comparable


Typologies


Dongen

Dongen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,9%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving62,9%
DVeiligheid55,2%
EOnderwijs59,7%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur43,0%
HEconomische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie57,9%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving62,9%
DVeiligheid55,2%
EOnderwijs59,7%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur43,0%
HEconomische participatie62,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,5%
BWater47,7%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie24,0%
ENatuur en landschap21,9%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht42,7%
ABodem46,5%
BWater47,7%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie24,0%
ENatuur en landschap21,9%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht42,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis43,7%
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis43,7%