Comparable


Typologies


Eindhoven

Eindhoven

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,9%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving63,2%
DVeiligheid33,0%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur55,2%
HEconomische participatie28,4%
AMaatschappelijke participatie32,9%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving63,2%
DVeiligheid33,0%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur55,2%
HEconomische participatie28,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem36,3%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen32,0%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap67,0%
FHinder en calamiteiten40,5%
GLucht57,0%
ABodem36,3%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen32,0%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap67,0%
FHinder en calamiteiten40,5%
GLucht57,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid63,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis70,7%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid63,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis70,7%