Comparable


Typologies


Etten-Leur

Etten-Leur

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,0%
BPolitieke participatie42,6%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid45,0%
EOnderwijs55,2%
FGezondheid52,2%
GKunst en cultuur44,4%
HEconomische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie46,0%
BPolitieke participatie42,6%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid45,0%
EOnderwijs55,2%
FGezondheid52,2%
GKunst en cultuur44,4%
HEconomische participatie55,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,0%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen54,0%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap35,2%
FHinder en calamiteiten40,8%
GLucht49,5%
ABodem39,0%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen54,0%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap35,2%
FHinder en calamiteiten40,8%
GLucht49,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis52,4%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis52,4%