Comparable


Typologies


Geertruidenberg

Geertruidenberg

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid44,4%
EOnderwijs59,4%
FGezondheid42,8%
GKunst en cultuur62,6%
HEconomische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid44,4%
EOnderwijs59,4%
FGezondheid42,8%
GKunst en cultuur62,6%
HEconomische participatie57,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,4%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap22,7%
FHinder en calamiteiten43,4%
GLucht29,6%
ABodem42,4%
BWater56,4%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap22,7%
FHinder en calamiteiten43,4%
GLucht29,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
EKennis49,6%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid52,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
EKennis49,6%