Comparable


Typologies


Gilze en Rijen

Gilze en Rijen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving63,4%
DVeiligheid47,9%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid41,0%
GKunst en cultuur29,6%
HEconomische participatie56,6%
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving63,4%
DVeiligheid47,9%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid41,0%
GKunst en cultuur29,6%
HEconomische participatie56,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,7%
BWater42,1%
CAfval en grondstoffen47,3%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap40,5%
FHinder en calamiteiten57,6%
GLucht44,5%
ABodem50,7%
BWater42,1%
CAfval en grondstoffen47,3%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap40,5%
FHinder en calamiteiten57,6%
GLucht44,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis44,9%
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis44,9%