Comparable


Typologies


Goirle

Goirle

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving61,6%
DVeiligheid55,5%
EOnderwijs54,1%
FGezondheid49,0%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie55,0%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving61,6%
DVeiligheid55,5%
EOnderwijs54,1%
FGezondheid49,0%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie52,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,9%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap62,5%
FHinder en calamiteiten63,8%
GLucht62,2%
ABodem51,9%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap62,5%
FHinder en calamiteiten63,8%
GLucht62,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,8%
BArbeid44,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen44,8%
BArbeid44,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis39,3%