Comparable


Typologies


Grave

Grave

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,7%
BPolitieke participatie60,5%
CWoonomgeving52,5%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs66,7%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur55,6%
HEconomische participatie58,6%
AMaatschappelijke participatie63,7%
BPolitieke participatie60,5%
CWoonomgeving52,5%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs66,7%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur55,6%
HEconomische participatie58,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,7%
BWater27,6%
CAfval en grondstoffen60,8%
DEnergie39,5%
ENatuur en landschap69,1%
FHinder en calamiteiten69,5%
GLucht55,3%
ABodem61,7%
BWater27,6%
CAfval en grondstoffen60,8%
DEnergie39,5%
ENatuur en landschap69,1%
FHinder en calamiteiten69,5%
GLucht55,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis41,5%
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis41,5%