Comparable


Typologies


Helmond

Helmond

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie44,2%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid37,7%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid45,7%
GKunst en cultuur39,3%
HEconomische participatie27,1%
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie44,2%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid37,7%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid45,7%
GKunst en cultuur39,3%
HEconomische participatie27,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,3%
BWater41,5%
CAfval en grondstoffen38,4%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap50,8%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht58,0%
ABodem45,3%
BWater41,5%
CAfval en grondstoffen38,4%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap50,8%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht58,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,3%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
EKennis42,6%
AConcurrentievermogen57,3%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
EKennis42,6%