Comparable


Typologies


's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,5%
BPolitieke participatie63,2%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid32,8%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur57,6%
HEconomische participatie32,2%
AMaatschappelijke participatie48,5%
BPolitieke participatie63,2%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid32,8%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid52,4%
GKunst en cultuur57,6%
HEconomische participatie32,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,5%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen34,9%
DEnergie47,5%
ENatuur en landschap54,8%
FHinder en calamiteiten34,2%
GLucht53,9%
ABodem38,5%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen34,9%
DEnergie47,5%
ENatuur en landschap54,8%
FHinder en calamiteiten34,2%
GLucht53,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
EKennis58,7%
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
EKennis58,7%