Comparable


Typologies


Heusden

Heusden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,8%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving48,9%
DVeiligheid56,5%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid52,8%
GKunst en cultuur49,5%
HEconomische participatie50,9%
AMaatschappelijke participatie55,8%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving48,9%
DVeiligheid56,5%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid52,8%
GKunst en cultuur49,5%
HEconomische participatie50,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,2%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie24,9%
ENatuur en landschap33,3%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht50,9%
ABodem43,2%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie24,9%
ENatuur en landschap33,3%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht50,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,7%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis57,2%
AConcurrentievermogen57,7%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis57,2%