Comparable


Typologies


Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,9%
BPolitieke participatie61,5%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid54,4%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid52,3%
GKunst en cultuur46,2%
HEconomische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie61,9%
BPolitieke participatie61,5%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid54,4%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid52,3%
GKunst en cultuur46,2%
HEconomische participatie62,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,3%
BWater61,5%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap56,3%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht46,8%
ABodem65,3%
BWater61,5%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap56,3%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht46,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis38,0%
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis38,0%