Comparable


Typologies


Loon op Zand

Loon op Zand

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving62,1%
DVeiligheid48,4%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid42,8%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving62,1%
DVeiligheid48,4%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid42,8%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie58,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,4%
BWater41,1%
CAfval en grondstoffen42,6%
DEnergie36,9%
ENatuur en landschap61,6%
FHinder en calamiteiten64,9%
GLucht56,7%
ABodem55,4%
BWater41,1%
CAfval en grondstoffen42,6%
DEnergie36,9%
ENatuur en landschap61,6%
FHinder en calamiteiten64,9%
GLucht56,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis42,1%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis42,1%