Comparable


Typologies


Mill en Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,7%
BPolitieke participatie61,9%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid71,1%
EOnderwijs65,2%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie67,6%
AMaatschappelijke participatie64,7%
BPolitieke participatie61,9%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid71,1%
EOnderwijs65,2%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie67,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,1%
BWater35,5%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie24,2%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten69,6%
GLucht42,3%
ABodem62,1%
BWater35,5%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie24,2%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten69,6%
GLucht42,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis38,1%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis38,1%