Comparable


Typologies


Oirschot

Oirschot

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid55,8%
EOnderwijs58,0%
FGezondheid52,0%
GKunst en cultuur49,7%
HEconomische participatie61,4%
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid55,8%
EOnderwijs58,0%
FGezondheid52,0%
GKunst en cultuur49,7%
HEconomische participatie61,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,7%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen60,0%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap57,7%
FHinder en calamiteiten60,2%
GLucht33,1%
ABodem66,7%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen60,0%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap57,7%
FHinder en calamiteiten60,2%
GLucht33,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis38,7%
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis38,7%