Comparable


Typologies


Oisterwijk

Oisterwijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving54,7%
DVeiligheid39,3%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid49,5%
GKunst en cultuur49,2%
HEconomische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving54,7%
DVeiligheid39,3%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid49,5%
GKunst en cultuur49,2%
HEconomische participatie51,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,1%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen59,0%
DEnergie40,0%
ENatuur en landschap72,2%
FHinder en calamiteiten64,1%
GLucht44,1%
ABodem54,1%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen59,0%
DEnergie40,0%
ENatuur en landschap72,2%
FHinder en calamiteiten64,1%
GLucht44,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid50,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
EKennis64,5%
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid50,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
EKennis64,5%