Comparable


Typologies


Oosterhout

Oosterhout

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,0%
BPolitieke participatie40,9%
CWoonomgeving65,7%
DVeiligheid39,2%
EOnderwijs56,5%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur58,1%
HEconomische participatie41,0%
AMaatschappelijke participatie45,0%
BPolitieke participatie40,9%
CWoonomgeving65,7%
DVeiligheid39,2%
EOnderwijs56,5%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur58,1%
HEconomische participatie41,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,8%
BWater59,7%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap33,8%
FHinder en calamiteiten43,3%
GLucht37,8%
ABodem38,8%
BWater59,7%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap33,8%
FHinder en calamiteiten43,3%
GLucht37,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
EKennis46,4%
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
EKennis46,4%