Comparable


Typologies


Rucphen

Rucphen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,8%
BPolitieke participatie41,2%
CWoonomgeving53,7%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs51,2%
FGezondheid36,0%
GKunst en cultuur29,5%
HEconomische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie43,8%
BPolitieke participatie41,2%
CWoonomgeving53,7%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs51,2%
FGezondheid36,0%
GKunst en cultuur29,5%
HEconomische participatie61,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,3%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen45,3%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten62,9%
GLucht44,7%
ABodem58,3%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen45,3%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten62,9%
GLucht44,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid37,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,2%
EKennis18,5%
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid37,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,2%
EKennis18,5%