Comparable


Typologies


Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie59,8%
CWoonomgeving49,3%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs53,0%
FGezondheid56,3%
GKunst en cultuur48,8%
HEconomische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie59,8%
CWoonomgeving49,3%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs53,0%
FGezondheid56,3%
GKunst en cultuur48,8%
HEconomische participatie58,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,4%
BWater48,2%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten62,5%
GLucht53,8%
ABodem59,4%
BWater48,2%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten62,5%
GLucht53,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis43,2%
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis43,2%