Comparable


Typologies


Someren

Someren

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid58,0%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur28,3%
HEconomische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid58,0%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur28,3%
HEconomische participatie55,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,4%
BWater39,4%
CAfval en grondstoffen58,6%
DEnergie22,8%
ENatuur en landschap49,2%
FHinder en calamiteiten65,4%
GLucht33,4%
ABodem51,4%
BWater39,4%
CAfval en grondstoffen58,6%
DEnergie22,8%
ENatuur en landschap49,2%
FHinder en calamiteiten65,4%
GLucht33,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,0%
EKennis43,9%
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,0%
EKennis43,9%