Comparable


Typologies


Son en Breugel

Son en Breugel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur28,0%
HEconomische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur28,0%
HEconomische participatie53,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,7%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap59,5%
FHinder en calamiteiten49,6%
GLucht34,1%
ABodem47,7%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap59,5%
FHinder en calamiteiten49,6%
GLucht34,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid59,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,4%
EKennis62,1%
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid59,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,4%
EKennis62,1%