Comparable


Typologies


Steenbergen

Steenbergen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie42,0%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid50,7%
EOnderwijs58,4%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur24,2%
HEconomische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie42,0%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid50,7%
EOnderwijs58,4%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur24,2%
HEconomische participatie55,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,0%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen39,1%
DEnergie26,3%
ENatuur en landschap34,2%
FHinder en calamiteiten60,8%
GLucht35,9%
ABodem75,0%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen39,1%
DEnergie26,3%
ENatuur en landschap34,2%
FHinder en calamiteiten60,8%
GLucht35,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,0%
BArbeid50,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis30,0%
AConcurrentievermogen51,0%
BArbeid50,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis30,0%