Comparable


Typologies


Waterland

Waterland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,1%
BPolitieke participatie71,2%
CWoonomgeving47,8%
DVeiligheid62,6%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur68,1%
HEconomische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie60,1%
BPolitieke participatie71,2%
CWoonomgeving47,8%
DVeiligheid62,6%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur68,1%
HEconomische participatie57,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,8%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap42,2%
FHinder en calamiteiten78,1%
GLucht45,0%
ABodem81,8%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap42,2%
FHinder en calamiteiten78,1%
GLucht45,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,2%
BArbeid43,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis42,4%
AConcurrentievermogen63,2%
BArbeid43,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis42,4%