Comparable


Typologies


Tilburg

Tilburg

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie45,2%
CWoonomgeving63,6%
DVeiligheid29,9%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid41,7%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie26,7%
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie45,2%
CWoonomgeving63,6%
DVeiligheid29,9%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid41,7%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie26,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,6%
BWater38,0%
CAfval en grondstoffen53,9%
DEnergie52,9%
ENatuur en landschap60,5%
FHinder en calamiteiten41,8%
GLucht59,1%
ABodem24,6%
BWater38,0%
CAfval en grondstoffen53,9%
DEnergie52,9%
ENatuur en landschap60,5%
FHinder en calamiteiten41,8%
GLucht59,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid62,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
EKennis58,1%
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid62,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
EKennis58,1%