Comparable


Typologies


Uden

Uden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,0%
BPolitieke participatie59,1%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid47,4%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid56,3%
GKunst en cultuur42,4%
HEconomische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie59,0%
BPolitieke participatie59,1%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid47,4%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid56,3%
GKunst en cultuur42,4%
HEconomische participatie56,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,7%
BWater38,7%
CAfval en grondstoffen45,7%
DEnergie41,6%
ENatuur en landschap46,8%
FHinder en calamiteiten49,3%
GLucht52,8%
ABodem40,7%
BWater38,7%
CAfval en grondstoffen45,7%
DEnergie41,6%
ENatuur en landschap46,8%
FHinder en calamiteiten49,3%
GLucht52,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis46,9%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis46,9%