Comparable


Typologies


Valkenswaard

Valkenswaard

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving60,4%
DVeiligheid51,1%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid45,6%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie44,1%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving60,4%
DVeiligheid51,1%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid45,6%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie44,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,4%
BWater68,6%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap81,6%
FHinder en calamiteiten63,8%
GLucht53,7%
ABodem45,4%
BWater68,6%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap81,6%
FHinder en calamiteiten63,8%
GLucht53,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
EKennis49,9%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
EKennis49,9%