Comparable


Typologies


Veldhoven

Veldhoven

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid52,2%
EOnderwijs54,1%
FGezondheid51,5%
GKunst en cultuur37,6%
HEconomische participatie53,1%
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving62,7%
DVeiligheid52,2%
EOnderwijs54,1%
FGezondheid51,5%
GKunst en cultuur37,6%
HEconomische participatie53,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,0%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie39,2%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten50,3%
GLucht58,6%
ABodem38,0%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie39,2%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten50,3%
GLucht58,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis54,0%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis54,0%