Comparable


Typologies


Vught

Vught

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,6%
BPolitieke participatie60,8%
CWoonomgeving55,1%
DVeiligheid45,4%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid49,3%
GKunst en cultuur53,3%
HEconomische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie57,6%
BPolitieke participatie60,8%
CWoonomgeving55,1%
DVeiligheid45,4%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid49,3%
GKunst en cultuur53,3%
HEconomische participatie52,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,6%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen63,9%
DEnergie41,1%
ENatuur en landschap77,8%
FHinder en calamiteiten48,1%
GLucht55,4%
ABodem44,6%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen63,9%
DEnergie41,1%
ENatuur en landschap77,8%
FHinder en calamiteiten48,1%
GLucht55,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid50,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid63,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis51,8%
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid50,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid63,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis51,8%