Comparable


Typologies


Waalre

Waalre

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving55,4%
DVeiligheid57,4%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur58,8%
HEconomische participatie56,9%
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving55,4%
DVeiligheid57,4%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur58,8%
HEconomische participatie56,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,9%
BWater49,0%
CAfval en grondstoffen56,3%
DEnergie40,5%
ENatuur en landschap82,1%
FHinder en calamiteiten60,2%
GLucht55,6%
ABodem47,9%
BWater49,0%
CAfval en grondstoffen56,3%
DEnergie40,5%
ENatuur en landschap82,1%
FHinder en calamiteiten60,2%
GLucht55,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid45,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis49,6%
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid45,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis49,6%