Comparable


Typologies


Waalwijk

Waalwijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving53,4%
DVeiligheid49,4%
EOnderwijs53,8%
FGezondheid46,4%
GKunst en cultuur43,6%
HEconomische participatie40,4%
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving53,4%
DVeiligheid49,4%
EOnderwijs53,8%
FGezondheid46,4%
GKunst en cultuur43,6%
HEconomische participatie40,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,1%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie42,2%
ENatuur en landschap27,2%
FHinder en calamiteiten43,7%
GLucht55,2%
ABodem32,1%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie42,2%
ENatuur en landschap27,2%
FHinder en calamiteiten43,7%
GLucht55,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,6%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis49,6%
AConcurrentievermogen53,6%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis49,6%