Comparable


Typologies


Woensdrecht

Woensdrecht

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie43,1%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs48,3%
FGezondheid51,6%
GKunst en cultuur29,2%
HEconomische participatie46,6%
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie43,1%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs48,3%
FGezondheid51,6%
GKunst en cultuur29,2%
HEconomische participatie46,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater62,9%
CAfval en grondstoffen50,8%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap66,3%
FHinder en calamiteiten65,8%
GLucht42,1%
ABodem69,5%
BWater62,9%
CAfval en grondstoffen50,8%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap66,3%
FHinder en calamiteiten65,8%
GLucht42,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis38,4%
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis38,4%