Comparable


Typologies


Zundert

Zundert

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,0%
BPolitieke participatie43,1%
CWoonomgeving38,1%
DVeiligheid59,1%
EOnderwijs50,9%
FGezondheid45,5%
GKunst en cultuur36,5%
HEconomische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie47,0%
BPolitieke participatie43,1%
CWoonomgeving38,1%
DVeiligheid59,1%
EOnderwijs50,9%
FGezondheid45,5%
GKunst en cultuur36,5%
HEconomische participatie55,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,1%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen57,4%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten73,6%
GLucht43,7%
ABodem78,1%
BWater57,4%
CAfval en grondstoffen57,4%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap36,3%
FHinder en calamiteiten73,6%
GLucht43,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,0%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis28,3%
AConcurrentievermogen49,0%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis28,3%