Comparable


Typologies


Wormerland

Wormerland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid60,5%
EOnderwijs57,8%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur39,2%
HEconomische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid60,5%
EOnderwijs57,8%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur39,2%
HEconomische participatie51,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,7%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap68,7%
FHinder en calamiteiten64,8%
GLucht36,7%
ABodem77,7%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap68,7%
FHinder en calamiteiten64,8%
GLucht36,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,7%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,4%
EKennis46,0%
AConcurrentievermogen52,7%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,4%
EKennis46,0%