Comparable


Typologies


Landgraaf

Landgraaf

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,4%
BPolitieke participatie44,1%
CWoonomgeving60,8%
DVeiligheid40,9%
EOnderwijs54,5%
FGezondheid39,3%
GKunst en cultuur48,0%
HEconomische participatie40,6%
AMaatschappelijke participatie37,4%
BPolitieke participatie44,1%
CWoonomgeving60,8%
DVeiligheid40,9%
EOnderwijs54,5%
FGezondheid39,3%
GKunst en cultuur48,0%
HEconomische participatie40,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,1%
BWater67,7%
CAfval en grondstoffen58,8%
DEnergie43,0%
ENatuur en landschap61,8%
FHinder en calamiteiten37,8%
GLucht62,9%
ABodem57,1%
BWater67,7%
CAfval en grondstoffen58,8%
DEnergie43,0%
ENatuur en landschap61,8%
FHinder en calamiteiten37,8%
GLucht62,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid31,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,0%
EKennis31,5%
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid31,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,0%
EKennis31,5%