Comparable


Typologies


Beek (L.)

Beek (L.)

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,7%
BPolitieke participatie49,5%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid48,4%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid46,9%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie39,7%
BPolitieke participatie49,5%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid48,4%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid46,9%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie59,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,8%
BWater35,7%
CAfval en grondstoffen60,0%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap33,7%
FHinder en calamiteiten46,6%
GLucht45,2%
ABodem55,8%
BWater35,7%
CAfval en grondstoffen60,0%
DEnergie37,7%
ENatuur en landschap33,7%
FHinder en calamiteiten46,6%
GLucht45,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,7%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
EKennis44,1%
AConcurrentievermogen43,7%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
EKennis44,1%