Comparable


Typologies


Beesel

Beesel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie40,6%
CWoonomgeving64,0%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs62,7%
FGezondheid50,1%
GKunst en cultuur36,1%
HEconomische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie40,6%
CWoonomgeving64,0%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs62,7%
FGezondheid50,1%
GKunst en cultuur36,1%
HEconomische participatie55,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,6%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen62,8%
DEnergie23,6%
ENatuur en landschap68,4%
FHinder en calamiteiten63,2%
GLucht48,4%
ABodem56,6%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen62,8%
DEnergie23,6%
ENatuur en landschap68,4%
FHinder en calamiteiten63,2%
GLucht48,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
EKennis29,7%
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
EKennis29,7%