Comparable


Typologies


Bergen (L.)

Bergen (L.)

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie41,9%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid40,6%
GKunst en cultuur28,5%
HEconomische participatie59,2%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie41,9%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid40,6%
GKunst en cultuur28,5%
HEconomische participatie59,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater62,4%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie18,0%
ENatuur en landschap78,2%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht37,0%
ABodem69,5%
BWater62,4%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie18,0%
ENatuur en landschap78,2%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht37,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis36,5%
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis36,5%