Comparable


Typologies


Brunssum

Brunssum

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie43,8%
CWoonomgeving55,6%
DVeiligheid40,5%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid37,9%
GKunst en cultuur42,7%
HEconomische participatie41,1%
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie43,8%
CWoonomgeving55,6%
DVeiligheid40,5%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid37,9%
GKunst en cultuur42,7%
HEconomische participatie41,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,9%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen53,7%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap73,5%
FHinder en calamiteiten47,2%
GLucht61,6%
ABodem58,9%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen53,7%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap73,5%
FHinder en calamiteiten47,2%
GLucht61,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid31,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,0%
EKennis25,9%
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid31,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,0%
EKennis25,9%