Comparable


Typologies


Gennep

Gennep

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving56,6%
DVeiligheid58,7%
EOnderwijs59,8%
FGezondheid49,8%
GKunst en cultuur34,4%
HEconomische participatie56,4%
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving56,6%
DVeiligheid58,7%
EOnderwijs59,8%
FGezondheid49,8%
GKunst en cultuur34,4%
HEconomische participatie56,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,0%
BWater49,3%
CAfval en grondstoffen60,1%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap73,4%
FHinder en calamiteiten60,9%
GLucht40,9%
ABodem57,0%
BWater49,3%
CAfval en grondstoffen60,1%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap73,4%
FHinder en calamiteiten60,9%
GLucht40,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,6%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
EKennis29,2%
AConcurrentievermogen47,6%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
EKennis29,2%