Comparable


Typologies


Heerlen

Heerlen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie33,7%
BPolitieke participatie35,4%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid30,7%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid35,3%
GKunst en cultuur48,3%
HEconomische participatie37,0%
AMaatschappelijke participatie33,7%
BPolitieke participatie35,4%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid30,7%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid35,3%
GKunst en cultuur48,3%
HEconomische participatie37,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,7%
BWater39,5%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie46,0%
ENatuur en landschap72,6%
FHinder en calamiteiten31,0%
GLucht57,9%
ABodem46,7%
BWater39,5%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie46,0%
ENatuur en landschap72,6%
FHinder en calamiteiten31,0%
GLucht57,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid40,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
EKennis44,6%
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid40,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
EKennis44,6%