Comparable


Typologies


Kerkrade

Kerkrade

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,6%
BPolitieke participatie39,2%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid34,6%
EOnderwijs48,6%
FGezondheid37,4%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie39,4%
AMaatschappelijke participatie32,6%
BPolitieke participatie39,2%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid34,6%
EOnderwijs48,6%
FGezondheid37,4%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie39,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,4%
BWater53,0%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap66,2%
FHinder en calamiteiten40,4%
GLucht58,9%
ABodem53,4%
BWater53,0%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap66,2%
FHinder en calamiteiten40,4%
GLucht58,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,4%
BArbeid28,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
EKennis40,1%
AConcurrentievermogen46,4%
BArbeid28,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
EKennis40,1%